Atklāj rekonstruēto šosejas posmu no Nīcas līdz Rucavai Drukāt

2016.gada 22.septembrī Nīcā ar amatpersonu svinīgām uzrunām, lentas griešanu, kapellas “Paurupīte”, Rucavas un Otaņķu etnogrāfisko ansambļu priekšnesumiem atklāja rekonstruēto valsts galvenā autoceļa Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) posmu no Nīcas līdz Rucavai.

Jau daudzus gadus iedzīvotājus satrauca valsts  autoceļa Nīca- Lietuvas robeža tehniskais stāvoklis. Ar katru gadu tas palika bedraināks un nedrošāks, it sevišķi diennakts tumšajā laikā, kā arī ziemā un pavasarī. Lai gan bieži tika likti ielāpi, tie ilgi neturējās smagā transporta dēļ un atkal izveidojās bedres.

2012.gada martā Rucavā uz valsts autoceļa A11 jeb Nīca–Lietuvas robeža notika novada pašvaldības, iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju pikets, lai pievērstu Satiksmes ministrijas uzmanību šā ceļa seguma kritiskajam stāvoklim.

Rucavas novada pašvaldība sagatavoja protesta vēstuli Satiksmes ministrijai par valsts autoceļu katastrofālo stāvokli Rucavas novadā, kuru bija parakstījuši vairāk kā tūkstoš iedzīvotāji. Tajā tika norādīts, ka nepieciešama nekavējoša un saskaņota valsts institūciju rīcība, nepieļaujot valsts autoceļu tīkla sagraušanu. Rucavas novada dome uzskatīja, ka autoceļu tīkla, tostarp valsts vietējo autoceļu sakārtošana, ir prioritāri neatliekama, lai risinātu sociālo un ekonomisko problemātiku valstī, norādot vēstulē, ka ceļu infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai cilvēki paliktu dzīvot Latvijas reģionos, lauku pagastos. Sabrūkot ceļu infrastruktūrai, lauku iedzīvotāju skaits saruks arvien straujāk. Ja valsts līmenī netiks atrasti līdzekļi šo ceļu posmu sakārtošanai, tad valdībai un Saeimai jāuzņemas pilnīga atbildība par tālāko Latvijas lauku iznīcību.

Pēc gada, 2013.gada martā notika pikets uz autoceļa A11 pie Rucavas un Lietuvas robežas. Šoreiz, lai pievērstu uzmanību šosejas sliktajam tehniskajam stāvoklim, kas apdraud ne vien spēkratus, bet arī dzīvības, uz Latvijas un Lietuvas robežas tika sarīkota simboliska bedru aizlāpīšanas talka. Tajā piedalījās ne vien apkārtējo novadu iedzīvotāji, bet arī kaimiņi no Lietuvas. Šajā reizē bija daudz vairāk plakātu, gan latviešu, gan lietuviešu valodās. Visi bija apņēmības pilni nepadoties šajā cīņā.

2015. gada vasarā gada vasarā SIA Binders, piesaistot apakšuzņēmējus SIA Ceļu, tiltu būvnieks un SIA Aizputes ceļinieks, uzsāka būvdarbus uz šosejas Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Nīcas līdz Rucavai. Projekta ietvaros rekonstruēts 23 km garš ceļš iepriekš nokalpojušās šosejas vietā līdz pat pagriezienam uz Rucavu. Būvdarbi pabeigti 2016.gada augusta beigās.

No Nīcas līdz Rucavai veikta segas pārbūve: nokalpojušā asfalta seguma reciklēšana, izbūvēts salizturīgais slānis, šķembu pamats un karstā asfalta segums divās kārtās. Tāpat pilnībā rekonstruēti tilti pār Līgupi un Paurupi.  Savukārt Nīcas centrā izbūvētās pieturas un sakārtota infrastruktūra. Būvdarbu izmaksas ir 14.97 milj. eiro (ar PVN).

2016.gada 22.septembrī Nīcā satiksmes ministrs Uldis Augulis, VAS Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris Petermanis svinīgi atklāja rekonstruēto valsts galvenā autoceļa Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) posmu no Nīcas līdz Rucavai (27,32.-50,49.km).

Ministrs Uldis Augulis, uzrunājot klātesošos, norādīja, ka ar posma Nīca – Rucava sakārtošanu remontdarbi uz Klaipēdas šosejas nebeidzas, un būvdarbi turpināsies nākamajos posmos. Nākamgad ieplānotā astoņus kilometrus gara ceļa posma atjaunošana no Rucavas līdz Lietuvas robežai. Tāpat 2018./2019.gadā ir paredzēta ceļa seguma atjaunošanu no Nīcas līdz Liepājai.