Par piekļuvi Ķoņu kapiem Papē Drukāt

Rucavas novada pašvaldība informē, ka panākta vienošanās ar zemes īpašnieci par ceļa izmantošanu un piekļuvi Ķoņu kapiem Rucavas pagasta Papē, pie mājām “Ķeizardārzi”.