Arhīvs

Filtrs 

 • Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

  2018. gada 18. septembrī pulksten 17:00 Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12...
 • Vecāki var saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

  Rucavas novada sociālais dienests atgādina, ka vecākiem, audžuģimeņu vecākiem, aizbildņiem, kuru bērni 2018./2019. mācību gadā uzsāks mācības 1.klasē kādā no Rucavas novada izglītības iestādēm, tiesības saņemt pabalstu mācību lī...
 • Darbu uzsāk elektromobiļu ātrās uzlādes punkts Rucavā

  Darbu sācis Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) izveidotais elektromobiļu ātrās uzlādes staciju tīkls, nodrošinot brīvas elektromobiļu pārvietošanās iespējas praktiski visā Latvijas teritorijā, informē CSDD. Uzlādes punkts ir izv...
 • Pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirknī

  Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, Rucavas novada vēlēšanu komisija izslud...
 • 2018.gada 25.augustā projektu atvērto durvju diena

  „ESI LEPNS PAR SAVU NOVADU” Kopš 2016.gada, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju, novadu teritorijās ELFLA fonda ietvaros esam atbalstījuši 50 Sabiedriskā labuma projektus un 34 Uzņēmējdarbības projektus. Piekrastes teritorijās EJZ...
 • Seminārs "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana"

  Š.g. 2.augustā no plkst. 10.00 līdz 12.30 Mākslas akadēmijas jaunā korpusa zālē, Kalpaka bulvāris 13, Rīga (ieeja no Mākslas akadēmijas sētas) notiks informatīvais seminārs "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" par iesp...
 • Dziesmu svētki turpinās!

  Svētdien, 2018. gada 29. jūlijā, 10.00 - 17.00 ANNĀS Papes Ķoņu ciema „Vītolniekos” RUCAVAS DZIESMU SVĒTKI Stāstu stāstīšana ap zupas grāpi - 12.00 – 13.00 Annu daudzināšana un godināšana - 13.00 - 13.15...
 • Ģ.Salmiņa piemiņas turnīrs šahā

  22.jūlijā plkst.11.00 Rucavas pamatskolā Ģ.Salmiņa piemiņas turnīrs šahā. Dalībnieki: ikviens šaha spēles cienītājs un pratējs. Dalības maksa pieaugušie 1.50 EUR, skolēni, pensionāri 0.50 EUR. Pieteikšanās pie D.Gabrūnas līd...
 • Rucavas novada svētki Simtgadei

  2018.gada 11.augustā - sportojam, spēlējam, dziedam, vērojam, mielojamies, dancojam... Programma: 11.00 - Velo braukšana pie Rucavas pamatskolas (bērni 7 g. un jaunāki, 8-11 g., meitenes, sievietes 12+; zēni, vīrieši 12+) 12.00 - Sporta sv...
 • Grāmatas ,,Mūžs manām acīm" atvēršanas svētki

  Sestdien, 2018.gada 28. jūlijā pulksten 14:00 Dunikas tautas nama zālē Dunikas pagasta iedzīvotāja Miķeļa Pelītes grāmatas ,,Mūžs manām acīm" atvēršanas svētki. Tikšanās ar autoru. Visi laipni aicināti! Sīkāka informācija pa telef...
 • Sventājas krasta ekspedīcija

  2018. gada 8. jūlijs - Sventājas krasta ekspedīcija - no Muižas kalna līdz Lietuvas robežai. Kāpēc ekspedīcija, ne pārgājiens? Tāpēc ka dosimies pa neiemītu taku meklēt skaistus skatus, piedzīvojumus un ķersim pozitīvas emocijas. Ģēr...
 • Līgo, līgo!

  Visa laba Jāņa zāleKo plūc Jāņa vakarā;Ko plūc rīta saulītē-Tā vairs lieti nederēja. Šā gada 23.jūnijā pulksten 8.00 Līgo dienas tirgus Rucavas tirgus laukumā. Tirgus laikā no pulksten 9.00 uzstāsies kapela “Paurupīte”. Visiem...
 • 14.jūnijā

  2018.gada 14.jūnijā pulksten 13.00 ziedu nolikšana centrā pie Piemiņas akmeņiem komunistiskā genocīda upuru atcerei. Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita uzruna,Rucavas evanģēliski - luteriskās draudzes mācītāja Ainara Jaun...
 • Jāņi Papes „Vītolniekos”

  Saulgriežos, 21. jūnijā no plkst. 17.00  Zāļu vakars „Vītolnieku” priekšpagalmā zāļu lasīšana vaiņagu un vītņu vīšana zāļu vakara izdziedāšana Jāņu vietas iekārtošana pirmajiem un tālākajiem Jāņa bērniem – sk...
 • Baznīcu nakts “Gaisma ir nākusi pasaulē”

  1.jūnijā  17.00 - 19.00 Svečturu gatavošanas darbnīca lieliem un maziem, pie Rucavas ev.lut baznīcas (līdz ņemt dažāda izmēra burciņas)19.00 Brauciens pa novada dievnamiem, lai iedegtu svecītes.21.00 Koncerts Rucavas ev.lut. BaznīcāMuz...
 • "Pa gadskārtu Jānīts nāca”

  22.jūnijā plkst.20.00 Sikšņos, Brūnu birzī Kalvenes kultūras nama dramatiskā kolektīva „Nebēda” izrāde A.Niedzviedzis „Dūdene zin”. Pavisam parasts pagasts, pavisam parastos laukos. Pagasta sētniece Dūdene vienmēr ir pirmajās rind...
 • Bērnu aizsardzības diena Dunikā

  2.jūnijā pie Dunikas pagasta pārvaldes SVINAM Bērnu aizsardzības dienu. 9:00 - vasaras tirgus (puķu stādi, grozi, cepelīni utt.), laikā no 9:00 – 11:00 – deju grupas "AURUM" priekšnesumi, no 9:30 – hennas zīmējumi, no 9:30 – se...
 • Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīko akciju "Es audzinu viens!"

  No 21. - 27. maijam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 pirmo reizi rīkos akciju "Es audzinu viens!". Akcija iecerēta, lai sniegtu atbalstu un psiholoģisko palīdzību vecākiem,...
 • Zemes vienības „Stariņi” nomas tiesību izsole

  Rucavas novada dome izziņo izsoli Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienības „Stariņi” 0,77 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840040206, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai. Izsoles objekta...
 • Zemes vienības „Palsas” nomas tiesību izsole

  Rucavas novada dome izziņo izsoli Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienības „Palsas” 0,6872 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840080702, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai. Izsoles objekta...