Arhīvs

Filtrs 

 • Sniega slodze uz jumtiem sasniegusi kritisko robežu

  Jau vairāk nekā mēnesi Latvijā snieg. Lai gan pašreiz ainava, īpaši laukos, izskatās patriarhāla un pat sentimentāla – gandrīz kā Edvarda Virzas aprakstītajos Straumēnos, jo apsnigušie ēku jumti saplūst ar sniegoto apkārtni un par cilv...
 • SIA "Pajūris" iesniedz apelācijas sūdzību (papildināts)

  SIA "Pajūris" iesniedzis apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 15.11.2010. spriedumu lietā nr.A42412105. Ar apelācijas sūdzību SIA "Pajūris" pārsūdz spriedumu pilnā apjomā, lūdzot tiesu pieņemt apelāc...
 • Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

  Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" sas...
 • Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātei "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

  Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātei "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīv...
 • Par sludinājumu publicēšanu pašvaldības izdevumā

  Sakarā ar Ministru prezidenta rezolūciju, vairākām ministrijām sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, ir uzdots uzdevums izvērtēt iespējas izstrādāt pašvaldībām vienotus kritērijus maksas pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz fizi...
 • Normatīvo aktu izmaiņas no 2011.gada 1.janvāra

  Informācija par Finanšu ministrijas atbildības sfērā esošajiem normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, kas stāsies spēkā no 2011.gada 1.janvāra: ...
 • Palielināts neapliekamais minimums

  Neapliekamā minimuma apmērs bija 35 lati mēnesī, šogad tas palielināts līdz 45 latiem. Savukārt atvieglojuma apmērs par apgādībā esošo personu bija 63 lati mēnesī, bet šogad tas palielināts līdz 70 latiem....
 • Sniegotākajā Latvijas novadā - Rucavā - sniegu vēl spēj iztīrīt

  Galvenie Rucavas novada ceļi ir izbraucami un pašvaldība vēl spēj sniegu notīrīt, taču, ja būs jauni puteņi, radīsies problēmas, – informēja Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks saimnieciskos jautājumos Andris Brīvkalns. Vi...
 • Apsveikums

  Lai labiem nodomiem un darbiem bagāts Jaunais gads!   Novēlam labklājību, laimi, ģimenes siltumu, harmoniju, brīnišķīgi pavadīt veco gadu un brīnišķīgi sagaidīt jauno!   Lai jaunais gads nes veiksmi, laimi, uzplaukumu un stiprina tic...
 • Šlāgerdiskotēka

  Rucavas kultūras namā 2010.gada 31.decembrī šlāgerdiskotēka - karnevāls ...
 • Domes sēde 27.12.2010.

  Rucavas novada domes 27.12.2010. sēdes darba kārtība....
 • "Duvzares Vēstis" decembrī

  Rucavas novada domes informatīvais izdevums - 2010.gada decembris. ...
 • Latvijas tradicionālās kultūras asociācijas (LTKA) sapulce Suitos

  Sestdien, 4. decembrī, puteņainajā ziemas rītā no Rucavas, Liepājas, Kuldīgas un Rīgas suitos sabrauca ap 30 LTKA biedru, lai piedalītos LTKA atskaišu un vēlēšanu sapulcē. LTKA tika izveidota pēc Rucavas triju dienu konferences Rucavā 2004...
 • Ārkārtas sēde - 07.12.2010.

  Rucavas novada domes ārkārtas sēde, 07.12.2010., plkst. 17.00. Darba kārtība: Par piešķirto valsts dotāciju; Par paraksta tiesībām; Par aizvietošanu atvaļinājumu un prombūtnes laikā; Par samaksas termiņu noteikšanu neapstrādātaja...
 • Pasākumi decembrī Rucavas pagastā

  17. decembrī kopīga pagasta egļu iedegšana Sākums pulksten 15:00 pie pamatskolas, dodoties uz centra pusi, pie PII un Ārstu prakses „Zvaniņš”, Mājas „Ozoli”, veikala „Tev” un pašvaldības ēkas.   ...
 • Pasākumi decembrī Dunikas pagastā

  17.decembrī: Plkst. 13.30 Dunikas tautas namā Ziemassvētku tirdziņš. Aicināti gan lieli gan mazi, tirgoties un pirkties. Var piedāvāt gan rokdarbus, gan floristikas darbiņus, gan kaut ko gardu. Esiet lūdzu atsaucīgi un piedalieties. Plkst...
 • 19.decembrī Sniega svētku koncerts

  Rucavas kultūras namā 19.decembrī plkst. 17.00 koncerts   ...
 • Ārkārtas sēde - 01.12.2010.

  Rucavas novada domes ārkārtas sēde, 01.12.2010., plkst. 16.00. Darba kārtība: Par piešķirto dotāciju. Par Rucavas novada pašvaldības darbinieku profesiju kodu apstiprināšanu. Par Dainas Kāpostiņas iesniegumu. Par Vides min...
 • Domes sēde 25.11.2010.

  Rucavas novada domes 25.11.2010. sēdes darba kārtība....
 • Ārkārtas sēde - 22.11.2010.

  Rucavas novada domes ārkārtas sēde, 22.11.2010., plkst. 9.00 Darba kārtība: Par A.Roļa atstādināšanu no domes priekšsēdētāja amata (informatīvs raksturs). ...