Arhīvs

Filtrs 

 • Brīvdienu māja „Lejnieki”

  Adrese: „Lejnieki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads Tālrunis: 26306030 E-pasts: lejnieki@inbox.lv Mājas lapa: www.lvrado.lv ...
 • Rucavas pagasta teritorijas plānojums - 2008

  Paskaidrojuma raksts Genplāns - 2000 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Ķāķišķes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ...
 • Dunikas pagasta teritorijas plānojums - 2007

  Grafiskā daļa: Pašreizējā teritorijas izmantošana; Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana; Pašreizējā teritorijas izmantošana - nekustamo īpašumu platības; Pašreizējā teritorijas izmantošana - nekustamo īpašumu statuss; P...
 • Sacensības galda tenisā

  8.maijā notika Rucavas novada atklātās sacensībās galda tenisā. Sacensībās piedalījās 21 dalībnieks. 1.vieta I.Latakaite (Nīca) un R.Mera, 2.v. V.Bēta un R.Pričins, 3.v. D.Gabrūna un A.Teležis. ...
 • Putnu novērošanas tornis

  Uzcelts 1996. gadā. Papes ezers ir starptautiski nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, gājputnu atpūtas un barošanās vieta. Rudeņos un pavasaros gar Papes ezeru un jūras piekrasti migrē simtiem tūkstošu putnu, šo teritoriju šķērso Baltās ...
 • Etnogāfiskais ansamblis piedalīsies Burdona festivālā

  22.05.2010. Rucavas etnogrāfiskais ansamblis un kapela “Paurupīte” brauca uz Alsungu, lai piedalītos Burdona festivālā. Kolektīvus vērtēja žūrija “Baltica” festivāla atlasei un 2013.gada Latvijas vispārējiem dziesmu un deju svētkiem....
 • Koru skate

  Sen nebijis notikums Rucavas pamatskolas vēsturē – pēc ilgu gadu pārtraukuma, Rucavas koris iekaros Skolēnu dziesmu un deju svētkus. 2010.gada 11.maijā Grobiņā, Grobiņas ģimnāzijā, norisinājās koru skate, kurā noteica tos labākos Le...