Par dabas aizsardzības plāna dabas liegumam „Sventājas upes ieleja” izstrādes uzsākšanu Drukāt

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA „Enviroprojekts” uzsāk dabas lieguma „Sventājas upes ieleja” aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem (2020. –2032.). Tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāna izstrādes ietvaros 2018. gada 18. septembrī plkst. 17.00 Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. Vairāk šeit.