"Rucava iz senatnes" 6. konference Rucavas tautas tērps Drukāt

14.aprīlī pulksten 11.00 Rucavas kultūras namā. 

Programma:

  • Aija Jansone „Rucavas tautas tērpa veidi Pēterburgas muzeja fondos”
  • Ilze Ziņģīte „Dažas Rucavas tautas tērpu iezīmes citu Latvijas novadu un cittautu tērpu kontekstā”
  • Lia Ģibiete „Pieredzē gūtās atziņas par Rucavas tautas tērpa komplektēšanu un darināšanu”
  • Dace Tapiņa „Rucavas tautas tērpa nēsāšanas kodekss”
  • Māra Tapiņa „Rucavas sievu pieredze Rucavas goda tērpa darināšanā

Pasākuma programmu kuplinās pašmāju folkloras kolektīvu – Rucavas etnogrāfiskā ansambļa, Rucavas pamatskolas folkloras kopas „Ķocītis”, Rucavas lauku kapelas „Paurupīte” un jaunizveidotā Rucavas vidējās paaudzes deju kolektīva „Saksinis” priekšnesumi.

Aicinām apmeklētājus ierasties Rucavas tautas tērpos!

Sīkāka informācija pa tālruni 25904980 Staņislava Skudiķe