Konkurss “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” Drukāt

Rucavas novada dome izsludina konkursu par novada karoga skices izstrādi ar mērķi ir izveidot Rucavas novada karogu kā unikālu Rucavas novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.


Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona. Skicei var būt vairāki autori.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 18.aprīlis. Konkursa dalībniekiem ir tiesības iesniegt vairākus pieteikumus.

Konkursa pirmās vietas uzvarētājs saņem naudas balvu EUR 100.00 (simts euro 00 centi) apmērā, otrās vietas ieguvējs – naudas balvu EUR 70.00 (septiņdesmit euro 00 centi) apmērā, trešās vietas ieguvējs – naudas balvu EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

Skicei jāatbilst šādām prasībām:

  • Skicei jābūt oriģinālam autordarbam, kas iepriekš nav publiskots;
  • Katrs darbs iesniedzams A4 formātā (papīra izdrukas un elektroniskā versijā);
  • Karoga skicē ietverams Rucavas novada ģerbonis. Ģerboņa krāsas: zelta – PANTONE 873C (PANTONE 131C), zilā – PANTONE 286C, zaļā – PANTINE 341C, melna – PANTONE black;
  • Skicē jābūt skaidram kompozicionālajam un grafiskajam risinājumam;
  • Skicē nav atļauts izmantot citu Latvijas novadu krāsu salikumu.
  • Pieteikumam pievieno skices idejas pamatojumu (īsu aprakstu).

Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var saņemt Rucavas novada pašvaldībā vai elektroniski pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv.

Pieteikumu var iesniegt nosūtot pa pastu vai personīgi darba dienās Rucavas novada pašvaldībā, adrese “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477.