Ārkārtas sēde - 10.11.2010. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde, 10.11.2010., plkst 14.00

Darba kārtība:

  1. Par galvojuma sniegšanu SIA „Priekules slimnīca” kredītam ERAF projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras efektivitātes paaugstināšana SIA „Priekules slimnīca” realizācijai;
  2. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemesgabalam „Starpnieki”.

Sēdes protokols.