Domē jauni speciālisti Drukāt

Eiropas sociālā fonda finansētā projekta „Rucavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros ar 2010.gada 1.novembri Rucavas novada domē darbu uzsākuši teritorijas plānotājs Kristaps Sproģis un finansiste Ināra Reine.

Uz abām amata vietām tika izsludināts konkurss. Par Rucavas teritorijas plānotāju vēlējās kļūt divas personas, kā arī par finansista amatu tika saņemti divi pieteikumi.

Teritorijas plānotāja galvenie pienākumi: Darbs pie novada attīstības un teritorijas plāna izstrādes; veikt visa veida tehniskos darbus attīstības programmas izstrādāšanā; vākt, apkopot un analizēt informāciju, vākt datu bāzi; novērtēt ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās; veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību; identificēt problēmas un attīstības tendences; organizēt un vadīt plānošanas procesu.

Finansista galvenie pienākumi: ES projektu finanšu plānošana, uzraudzība un vadība; prast analizēt pašvaldības ekonomisko vidi, sastādīt finansu pamatplānus, kontrolēt pašvaldības finansu sadali un izlietojumu, pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus, sagatavot finansiāli saistīto informāciju valsts institūcijām.

Rucavas novada domes priekšs.vietniece Līga Stendze