Putnu dienas 2019 Sikšņu pamatskolā Drukāt

Pavasaris sevi piesaka ne vien ar sauli un sniegpulksteņiem, garāku dienu, bet arī ar putnu atgriešanos no tālām zemē. Putni ir dabas daļa, ko mēs sadzirdam, saredzam un reizē arī apbrīnojam. Šogad putni atgriezās agrāk nekā parasti tas notiek. Jau marta sākumā agri rītos un vēlu vakaros debesis skanēja no spārnu švīkstiem un putnu klaigām - esam mājās!

Mūsu skolā ir tradīcija rīkot Putnu dienas, lai labāk iepazītu putnu dzīvi, paradumus un putnu nenovērtējamo nozīmi dabā. Šogad Putnu dienas notika 29.martā. Skolas zālē pulcējās visas klases, lai parādīti ko jau zina un uzzinātu  kaut ko vairāk par putniem. Katrai klasei bija sagatavoti dažādi uzdevumi. Skolas mazākie - 1.klase krāsoja putnus tādās krāsās, kādās tie sastopami dabā,  2.klase zīmēja stilīgus un modernus putnu būrus, 3.klase iepazīstināja skolas biedrus ar dažādiem faktiem par putniem. 4.klasei bija uzdevums uzzīmēt skolas ģerboni, kurā būtu putns - un lielākai daļai skolēnu tas bija baltais stārķis. 5.klase visus iepazīstināja ar interesantiem faktiem par Dunikas pagasta ģerbonī redzamo melno stārķi. Cik un kādas putnu sugas attēlotas  Latvijas pilsētu un pagastu ģerboņos - to noskaidroja un izstāstīja 6.klase. Pelēkai vārnai un pūcei CV rakstīja 7.un 8.klase. Ko sapnī nozīmē redzēt putnus, ticējumus un parunas par putniem - to izstāstīja Rihards un Emīls.

Jau iepriekš skolēni un viņu ģimenes tika uzaicinātas piedalīties akcijā, kuras mērķis bija ziedot jau izgatavotu putnu būrīti skolas apkārtnes kokiem. Akcija bija veiksmīga - tagad 10 jaunās putnu mājas ir apdzīvotas un rosība ap tām nenorimst! Ziedotāji saņēma praktiskas pateicības balvas, kas noderēs arī citos saimnieciskos darbos.

Pasākuma izskaņā visi iemācījāmies jautro rotaļu ’’Nāc man līdzi, lakstīgala’’ un visi kopā sadancojām "Putniņu deju’’.

Paldies ģimenēm, kas atbalstīja putnu būrīšu ziedojumu akciju! Paldies tēviem, vectēviem, kuri palīdzēja ar padomu un  materiālu sagatavošanu!

Un vēl jau ir mazliet laika, lai ikviens paspētu izgatavot pa putnu būrim savam dārzam. Pasteigsimies! Mēs tiksim katru rītu līdz vakaram sveikti ar skanīgām putnu dziesmām!

Sikšņu pamatskolas dabaszinību skolotāja Inta Inne